Prova B1

En Prova B1 de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià), pots realitzar l’examen del nivell superior com si estigueres en la mateixa prova.

Perquè no trobes diferències amb l’examen real, la nostra pàgina www.practicavalenciano.es, estructura la prova B1   de la mateixa manera que els exàmens de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià), és a dir, tres respostes a triar una com verdadera. A més a més, amb la novetat del nostre sistema d’autoavaluació, pel qual l’usuari de la nostra pàgina, estudiant dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Exàmens JQCV), puga saber a l’instant la seua puntuació respecte al seu examen, en este cas, la prova B1 de la JQCV.

Ja que la prova B1 de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) conté les mateixes preguntes que l’examen real i en el mateix orde, t’aconsellem que utilitzes esta opció únicament quan hages practicat prou amb els nostres exercicis pràctics.

T’animem així, a l’estudi de les lliçons incloses en el nostre curs per a prendre confiança, eficàcia i aconseguir resoldre satisfactòriament la prova B1 de la JQCV.Historial d’exàmens realitzats

Grau Prova Data %
Realitzat
%
Encerts
Per a veure les proves realitzades has de fer login
Tornar