Exàmens Valencià

En este apartat podràs realitzar els exàmens de valencià com si estigueres fent la mateixa prova i obtindràs la nota de forma automàtica cada vegada que finalitzes cada un dels apartats en què es dividixen els exàmens.

Quines entitats estan homologades?

Hi ha 3 entitats homologades per a poder certificar els nostres coneixements de valencià i expedir la titulació corresponent. Són les següents:

 • Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV): és un organisme creat per a la normalització de llengua i l’obtenció de les distintes certificacions de coneixements de valencià.
 • Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA): organisme que naix del conveni firmat pels rectors de 7 universitats de la Comunitat Valenciana i que homologa les certificacions dels respectius servicis lingüístics.
 • Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Estructures de les proves

Cada una de les entitats homologades estructura les proves de manera distinta entorn de les mateixes matèries:

 • Comprensió oral i escrita.
 • Gramàtica i lèxic.
 • Expressió i interacció oral i escrita.

Nivells de valencià

La certificació de valencià està adaptada al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües i disposa de 3 nivells:

 • Nivell A: per a iniciar-se en l’ús social de la llengua i poder començar a interactuar amb l’entorn.
 • Nivell B: per a comunicar-se en diferents entorns.
 • Nivell C: per a disposar d’un ampli repertori lingüístic que ens permetrà comunicar-nos de forma fluida i espontània.

Cada un d’estos nivells disposa de dos certificacions, de manera que disposem de 6 certificacions distintes: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Amb la normalització dels nivells de valencià han desaparegut els nivells de valencià tradicionals que tenia la JQCV i que és coneguda per molta gent.

La correspondència entre els nivells anteriors i els actuals és la següent:

 • Nivell Oral es correspon amb l’actual nivell A2
 • Nivell Elemental es correspon amb l’actual nivell B1
 • Nivell Mitjà es correspon amb l’actual nivell C1
 • .Nivell Superior es correspon amb l’actual nivell C2

Pots accedir a cada una de les proves a través d’estos enllaços:

Exàmens Valencià actuals

Exàmens Valencià anteriorsHistorial d’exàmens realitzats

Grau Prova Data %
Realitzat
%
Encerts
Per a veure les proves realitzades has de fer login