Prova B1 JQCV juny 2019

La prova B1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià es dividix en els següents àreas:

  • Àrea 1: comprensió oral (3 exercicis)
  • Àrea 2: comprensió escrita (2 exercicis)
  • Àrea 3: expressió escrita (2 exercicis)
  • Àrea 4: expressió i interacció orals (2 exercici)

Cada una de les àreas té el valor següent:

  • Àrea 1: 25%
  • Àrea 2: 25%
  • Àrea 3: 25%
  • Àrea 4: 25%

La prova es considerarà apta a partir de 60 punts en el resultat final.

Historial d’exàmens realitzats

Grau Prova Data %
Realitzat
%
Encerts
Per a veure les proves realitzades has de fer login

Tornar