Prova A2 JQCV maig 2017

La prova A2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià es dividix en els següents àreas:

 • Àrea 1: comprensió oral (2 exercicis)
 • Àrea 2: comprensió escrita (3 exercicis)
 • Àrea 3: expressió escrita (2 exercicis)
 • Àrea 4: expressió i interacció orals (2 exercici)

Cada una de les àreas té el valor següent:

 • Àrea 1: 25%
 • Àrea 2: 25%
 • Àrea 3: 20%
 • Àrea 4: 30%

Cada una de les àreas té la següent puntuació mínima:

 • Àrea 1: 50
 • Àrea 2: 50
 • Àrea 3: 40
 • Àrea 4: 50

La prova es considerarà apta a partir de 60 punts en el resultat final.Una puntuació inferior a 50 en alguna de les àrees suposa el NO APTE en la prova.

Historial d’exàmens realitzats

Grau Prova Data %
Realitzat
%
Encerts
Per a veure les proves realitzades has de fer login

Tornar