Vocalisme

L’equivalència que generalment trobem entre el castellà i el valencià ens dificulta a l’hora d’escriure amb correcció.

Moltes vegades confonem què vocals cal evitar.

VOCALSEXEMPLE 1EXEMPLE 2
a/e*assamblea (assemblea)*evaluació (avaluació)
e/i*línea (línia)*coneiximents (coneixements)
o/u*montanya (muntanya)*suspirar (sospirar)

Les confusions més freqüents són entre les vocals: