La e i la o obertes

La e i la o són obertes sempre es troben en posició tònica, mentre que la e i la o tancades poden aparéixer en qualsevol posició, tònica o àtona.

Les ocasions en què trobem la e oberta (è) són:

1) En quasi totes les paraules esdrúixoles.

2) En els termes científics.

3) Davant de l, l·l, rr, r.

4) Davant de paraules amb diftong eu o de síl·labes amb les vocals i o u.

5) Amb les paraules amb terminacions cultes –ecte, -ecta, -epte, -epta

Les ocasions en què trobem la O oberta (Ò) són:

1) En quasi totes les paraules esdrúixoles.

2) En quasi totes les paraules esdrúixoles.

3) Davant de les vocals i o u, o de síl·laba amb les vocals i o u.

4) 1)Amb les paraules amb terminacions: -oc, -oca, -oig, -oja, -ol, -ola, -ort, -orta, -ost, -osta, -ot, -ota.