Els diftongs

Hem de saber que quan amb un sol colp de veu pronunciem dues vocals juntes tenim un diftong. Per tant, un diftong es quan dues vocals formen part d’una mateixa síl·laba.

La formació d’un diftong

El diftong està format per: una vocal forta i una vocal feble, o dues vocals febles.

vocals
Fortesa, e, o
Feblesi, u

Segons la posició de la vocal feble el diftong es classifica en:

Els diftongs creixents

Els diftongs creixents

Si observem l’esquema la vocal feble u és més tancada que la vocal forta a.

Si pronunciàrem veuríem que al produir la u la boca estaria quasi tancada, mentre que per a pronunciar la a l’obriríem.

Per tant, i és l’explicació que volem donar-te perquè no t’oblides, al pronunciar un diftong creixent començaríem obrint un poquet la boca per acabar amb la boca més oberta com es pot veure a l’esquema.

Els diftongs creixents necessiten de les consonants g i q són els següents:

guaqua
güeqüe
güiqüi
guoquo

Els diftongs decreixents

Els diftongs creixents

Si observem l’esquema la vocal forta a és més oberta que la vocal feble u. Si pronunciàrem veuríem que al produir la a la boca estaria quasi oberta, mentre que per a pronunciar la u l’obriríem.

Per tant, i és l’explicació que volem donar-te perquè no t’oblides, al pronunciar un diftong decreixent començaríem obrint la boca per acabar amb la boca quasi tancada, però de fet oberta, com es pot veure a l’esquema.

Els diftongs decreixents són els següents:

UnióiUnióu
a+i=aia+u=au
e+i=eie+u=eu
o+i=oii+u=iu
u+i=uio+u=ou
u+u=uu