L’accent diacrític

A vegades accentuem algunes paraules amb la intenció de distingir-les d’altres perquè s’escriuen de la mateixa manera però tenen diferent significat. Ara bé, en aquestos casos no apliquem les regles d’accentuació. Això sí, hem de saber els significats de cada paraula per saber si hem o no d’accentuar.

Sense accentAmb accent
Be: nom de lletra. Cria de l’ovella.Bé: adverbi de manera / riquesa.
Bota, botes: present del verb botar. Calçat.Bóta, bótes: recipient per al vi.
Deu, deus: número 10. Present del verb deure.Déu, déus: divinitat o ser suprem.
Dona, dones: persona sexe femení.Dóna, dónes: present del verb donar.
Es: pronom feble.És: present del verb ser.
Feu: present o imperatiu verb fer. Territori feudal.Féu: passat perfet simple del verb fer.
Fora: adverbi de lloc.Fóra: imperfet del subjuntiu del verb ser.
Ma: possessiuMà: part del cos.
Mes: part de l’any.Més: adverbi de quantitat
Molt, molta: quantitat.Mòlt, mòlta: del verb moldre.
Mon: possessiu.Món: univers.
Mora, mores: dona musulmana.Móra, móres: fruit.
Net, neta: que no està brut o bruta.Nét, néta: fill o filla del fill o filla.
Os, ossos: part de l’esquelet.Ós, óssos: animal.
Pel, pels: contracció per + el o els.Pèl, pèls: del cos.
Se: pronom.Sé: present del verb saber.
Si: condicional.Sí: afirmació.
Soc: tronc de l’arbre / calçat.Sóc: present del verb ser.
Sol, sols: astre. Sense companyia. Present delverb soler.Sòl, sòls: superficie o terra.
Son: possessiu / ganes o acte de dormir.Són: present del verb ser.
Te: beguda / pronom/ nom de la lletra.Té: present del verb tindre.
Us: pronom.Ús: acció d’usar.
Vens / venen: del verb vendre.Véns / vénen: present del verb vindre.
Ves: reducció de veges.Vés: imperatiu del verb anar.

Cal dir que les paraules que porten accent diacrític el mantenen amb els seus derivats i amb els seus compostos.Historial d’exercicis realitzats

Nou exercici
Fecha %
Realitzat
%
Encerts
Per a veure les proves realitzades has de fer login