> > Vocabulari valencià
traducir al castellano

Vocabulari valencià

Vocabulari valencià: Comença a conéixer el diccionari valencià per mitjà de pràctiques de vocabulari valencià preparades per professors i examinadors de la Junta.

Augmenta el teu vocabulari valencià amb exercicis i aclariments senzills. Aprendre valencià serà un joc.

Practica de forma interactiva. Tu tries el moment, els temes i les vegades que vullgues practicar la llengua que es parla a Alacant, València i Castelló.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>