> > Parts del dia en valencià
traducir al castellano

Parts del dia en valencià

Parts del dia
Dia (día) Les hores de llum del sol
Dia (día) Les hores de llum del sol
Matinada (madrugada) Abans de fer-se de dia
Matí (mañana) Des que es fa de dia fins les dotze (12:00h)
Migdia (mediodía) Les dotze (12:00h)
Vesprada (tarde) Deprés de migdia fins que s’amaga el sol
Poqueta nit (anochecer) Quan està amagant-se el sol
Nit (noche) Hores sense llum del sol
". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>