> > Vocabulari de la taula
traducir al castellano

Vocabulari de la taula

En aquest cas et suggerim que passes directament als exercicis. Aprendràs el vocabulari dels aliments mitjançants exercicis.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>