> > Mesos de l'any (Vocabulari valencià)
traducir al castellano

Mesos de l'any (Vocabulari valencià)

Els mesos de l'any en valencià és un tema del nostre vocabulari valencià dirigit als principiants.

Estudiar els mesos en valencià és una altra prioritat per a aquells que desitgen tindre un nivell bàsic o presentar-se a la prova oral de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

Per descomptat, oblidar el vocabulari valencià dels mesos de l'any serà difícil si es realitzen els exercicis dels mesos en valencià preparat per als nostres alumnes.

El nostre consell, aprén la teoria dels mesos en valencià i realitza els exercicis dels mesos en valencià.

Ànim.

Mesos de l'any
MESOS DURACIÓ
Gener Té 31 dies.
Febrer Té 28 dies, encara que també té 29 quan és bisext.
Març Té 31 dies.
Abril Té 30 dies
Maig Té 31 dies.
Juny Té 30 dies
Juliol Té 31 dies.
Agost Té 31 dies.
Setembre Té 30 dies
Octubre Té 31 dies.
Novembre Té 30 dies
Desembre Té 31 dies.
". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>