> > La casa en valencià
traducir al castellano

La casa en valencià

Practica valencià: parts de la casa. Coneix les parts de la casa en valencià mitjançant exercicis pràctics. Les parts de la casa s'inclouen en el vocabulari de valencià bàsic, nivell oral. No dubtes en practicar quant com vulgues fins que sàpies les paraules i el seu significat.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>