> > Entre teles (vocabulari valencià)
traducir al castellano

Entre teles (vocabulari valencià)

Entre teles. Roba íntima, roba de vestir, roba d'abric,… el tema que oferim en este apartat és necessari per a superar l'examen del nivell Oral de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) i imprescindible per als següents nivells Elemental, Mitjà i Superior de la mateixa JQCV.

Àmplia el teu lèxic valencià fent exercicis pràctics de teles y roba en valencià en el nivell que tu tries.

El vocabulari valencià entre teles està estructurat perquè tu tries el nivell a superar. Tria nivell oral per a aprendre el vocabulari valencià bàsic de les peces de roba. Tria els nivells elemental, mitjà i superior una vegada superat cada un d'ells respectivament.

Així, per mitjà dels exercicis de vocabulari valencià de roba, teles i peces de vestir ampliaràs el teu vocabulari i tindràs més coneixements de la llengua valenciana.

Ànim.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>