> > El nom de les lletres (vocabulari valencià)
traducir al castellano

El nom de les lletres (vocabulari valencià)

El nom de les lletres és un apartat dirigit als que necessiten aprendre valencià des del principi, des d'un nivell bàsic.

Saber les lletres i saber que en valencià podem utilitzar la doble eixe (ss), la doble ena (nn), la ela geminada (l·l),… és imprescindible per a afrontar les ortografia del valencià.

Conéixer l'abecedari valencià, les lletres valencianes i conéixer els seus usos t'ajudarà a construir, llegir i pronunciar en valencià.

Ànim.

El nom de les lletres
Lletra Nom Exemple
A, a a anar
B, b be (alta) balança
C, c ce cantar
D, d de dit
E, e e elegant
F, f efe, efa, ef favorit
G, g ge gat
H, h hac habilitat
I, i i llatina iaia
J, j jota jacuzzi
K, k ca karate
L, l ele, ela o el laberint
M, m eme, ema o em mare
N, n ene o ena o en nas
O, o o orella
P, p pe ploure
Q, q cu qüestió
R, r erre, erra o er rialla
S, s esse, essa o es sucre
T, t te tabal
U, u u udolar
V, v ve (baixa) veritat
W, w ve (doble) walkman
X, x ics o xeix xica
Y, y i grega espanya
Z, z zeta zebra
". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>