> Libro de visitas: pagina inicial

Libro de visitas: pagina inicial

Afegir missatge ". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>
Llibre de visites
DATA TÍTOL MISSATGE