En Prova C1 juny 2018 de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià), pots realitzar l’examen del nivell C1 com si estigueres en la mateixa prova.

Perquè no trobes diferències amb l’examen real, la nostra pàgina www.practicavalenciano.es, estructura l’examen C1 de la mateixa manera que els exàmens de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià), és a dir, tres respostes a triar una com verdadera. A més a més, amb la novetat del nostre sistema d’autoavaluació, pel qual l’usuari de la nostra pàgina, estudiant dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Exàmens JQCV), puga saber a l’instant la seua puntuació respecte al seu examen, en este cas, el nivell C1 de la JQCV.

Ja que la prova C1 de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) conté les mateixes preguntes que l’examen real i en el mateix orde, t’aconsellem que utilitzes esta opció únicament quan hages practicat prou amb els nostres exercicis pràctics.

La prova C1 de la JQCV substitueix a la antiga prova Mitjà de la JQCV amb el fi d’ adaptar-se a les Certificaciones Oficials i el Marc Europeu de referència per a la Llengua.

T’animem així, a l’estudi de les lliçons incloses en el nostre curs per a prendre confiança, eficàcia i aconseguir resoldre satisfactòriament l’examen C1 de la JQCV.