> > Ortografia valencià
traducir al castellano

Ortografia valencià

Ortografia valenciana: coneix l'ortografia valenciana: accentuació, apostrofació, dièresi,… Realitza exercicis pràctics per a aprendre les distintes regles ortogràfiques.

Amb una teoria senzilla i amb la pràctica d'exercicis larribaràs a entendre la normativa ortogràfica del valencià.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>