> > La dièresi

Notice: Undefined variable: bandera in /home/admin/web/practicavalenciano.es/public_html/div-marcas.php on line 30

La dièresi

La dièresi ( ¨ ) és un signe gràfic que es col·loca sobre les vocals i i u.

Dièresi en la i Dièresi en la u
( ï ) ( ü )

¿Quan es posa la dièresi?

A. Indica que la u dels grups qüe, qüi, güe i güi es pronuncien.

qüestió
pingüí

B. Indica que les vocals i , u no formen diftong ni amb la vocal anterior ni en la vocal següent.

raïm
reüll

C. Indica que la i en posició intervocàlica no forma diftong ni amb la vocal anterior ni amb la vocal següent.

agraïa
constituïa

¿Quan no es posa la dièresi?

A. Quan la i, u ja porten accent gràfic segons les normes d’accentuació.

país
conduíem

B. En les formes d’infinitiu, gerundi, futur i condicional.

Infinitiu: disminuir
Gerundi: agraint
Futur: intuiré
Condicional: seduiria

C. En les paraules compostes formades amb els prefixos anti-, auto- co-, contra-, neo-, re-, pre-, semi-.

contraindicació
coincidir

D. En els sufixos –isme, -ista i en les terminacions –us, -um.

egoista
Màrius

Notice: Undefined variable: publisobrecomentarios in /home/admin/web/practicavalenciano.es/public_html/div-inferior.php on line 2

Notice: Undefined variable: presentacomentarios in /home/admin/web/practicavalenciano.es/public_html/div-inferior.php on line 9

Notice: Undefined index: error in /home/admin/web/practicavalenciano.es/public_html/div-inferior.php on line 14

Comentarios

Jorge
15-05-2018 - 05:03
infinitiu, gerundi, futur i condicional no porten dièresi... de la tercera conjugació. Agrair, agraint... no porten. Agraït sí porta. Altres exemples... Produir, produït...
Raquel
03-03-2017 - 16:23
La teoria està molt bé explicada, em falta exercicis per a practicar.
jo
16-11-2016 - 10:40
No hi ha cap errada, Lucía te raó l´infinitiu és reduir. El participi reduït si va amb dièresi i també algunes formes de la conujugació.
Lucía J
01-11-2016 - 19:10
Hola Marinax: no hi ha cap errada, ja que en l'infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs acabats en vocal + -ir no es posa dièresi. Aleshores, el infinitiu seria reduir.
Marinax
17-10-2016 - 21:43
Realmente creo que hay un fallo, ya que dice que no se pone diéresis ni en infinitius, ni en gerundis, etc. Creo recordar que "reduïr" si que llevaba, es una excepción?

Publicar comentario


Autor:


Email: (No se imprimir)


Mensaje:Notice: Undefined variable: barraderechabloque in /home/admin/web/practicavalenciano.es/public_html/div-inferior.php on line 73

Punxa i practica


Notice: Undefined variable: codigopie in /home/admin/web/practicavalenciano.es/public_html/div-inferior.php on line 117
@ 2008 - Todos los derechos reservados