> > B y V en valenciano

B y V en valenciano

L'ús de la B i la V es presta a confusions, principalment en la parla. Amb unes senzilles regles o normes ortogràfiques entendrem quan hem d'utilitzar la B i quan la V. Veurem que hi hi haurà diferències respecte al castellà, però en compte de buscar distincions a primera vista seria convenient que practiques per a comprendre la regla i dominar encara més el valencià, d'esta manera evitaràs equivocar-te.

ESCRIVIM B
ESCRIVIM B EXEMPLE
Darrere de m bomber
Davant de l y r semblar / arbre
En paraules de la mateixa família en què la b alterna en la p llop - lloba

Exemples de mots que no coincideixen amb el castellà: Alaba, arribar, baró, basc, baf, bena, berruga, biga, Biscaia, bolcar, borumballa, buidatge, calb, comboi, corb, corba, desimbolt, embenar, mòbil, oblidar, rebentar, rebolcar, rebolicar, saba, trobador, trobar,...

ESCRIVIM V
ESCRIVIM V EXEMPLE
Darrere de n convidar
En les desinències de l’imperfet d’indicatiu dels verbs de la 1a conjugació. En les desinències de l’imperfet d’indicatiu dels verbs de la 1a conjugació ballava
En les paraules de la mateixa família en què la u alterna amb la v. blau - blava

Exemples de mots que no coincideixen amb el castellà: Advocat, alcova, almívar, arravatar, avall, avet, avi, avorrir, avortar, bava, bavejar, baverall, bavosa, besàvia, bevedor, bovada, bovo, canvi, cavalcar, cavall, cavaller, cascavell, Còrdova, covard, endívia, envestir, espavilar, esvelt, fava, gavardina, govern, haver, javelina, llavi, núvol, pavelló, savi, taverna, trèvol, vaixell, vedella, vermelló, vernís, voltor,...

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>