> > L'apòstrof
traducir al castellano

L'apòstrof

L'apòstrof ( ' ) és un signe gràfic que s'usa per a indicar que s'ha elidit la vocal d'un article definit (el o la), un article personal (en o na), un pronom feble o la preposició de, en contacte amb una paraula que també comença per vocal o h.

Apostrofació de EL - L' i EN - N'

S'apostrofa:

 1. Davant paraules que comencen per vocal o h.
  l'indi, l'hivern
 2. Davant les xifres que es lliguen començant en vocal.
  l'1 (l'u), l'11 (l'onze)
 3. Davant sigles que es pronuncien com una paraula.
  l'IVA, l'IVAM, l’IVAJ

No s'apostrofa:

 1. Davant de paraules que comencen per una i, u consonàntiques.
  el iogurt, el ioga
 2. Davant de h aspirada.
  el hoquei, el hall

Apostrofació de LA - L' i NA - N'

S'apostrofa:

 1. Davant les paraules que comencen per vocal o h.
  l'oficina, l'herba, n'Angela
 2. Davant les sigles que es pronuncien com una paraula.
  l'ONU, l'ONCE

No s'apostrofa:

 1. Davant de les paraules femenines que comencen per i, u, hi, hu àtones.
  la universitat, la història, na Irene
 2. Davant de les paraules que comencen per una i que fa de pseudovocal.
  la hiena
 3. Quan pot haver-hi confusió (també es diu que són paraules que comencen amb el prefix a- amb valor negatiu).
  la anormalitat, la ira, la asimetria
 4. Quan ens referim a l'hora.
  la una del mig dia
 5. Davant el nom de les lletres.
  la ela, la ena
 6. Davant de h aspirada.
  la hippy

Apostrofació de DE - D'

S'apostrofa:

 1. Davant paraules que comencen per vocal o h.
  d'estiu, d'ara
 2. Davant les xifres que es lliguen començant en vocal.
  d'1.000000 €, d'11

No s'apostrofa:

 1. Davant de les paraules que comencen per una i, u consonàntiques.
  de ioga, de Huelva
 2. Quan pot haver-hi confusió (també es diu que són paraules que comencen amb el prefix a- amb valor negatiu).
  de anormal
 3. Davant el nom de les lletres.
  de ema, de ela
 4. Davant de h aspirada.
  de Hoollywood

A tenir en compte ...

 1. Les sigles que comencen per consonant no s'apostrofaran si es lligen com una paraula (el PIB). En canvi, si es lligen lletra per lletra, s'apostrofen quan, en pronunciar-les, comencen per so vocàlic. Així, podem apostrofar l'NBA, l'MP3.
 2. Després, davant d'extrangerismes que s'escriuen amb una essa líquida es preferible apostrofar només l'article el: l'Stop, la Scala de Milà.
". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>