> > Noms lletra Y

Noms lletra Y

Noms de persona castellà - valencià
NOMS LLETRA Y
CASTELLÀ VALENCIÀ TAMBÉ POSSIBLE TAMBÉ POSSIBLE
YagoIago
YaizaIaizaJaiza
YésicaJéssica
YolaIola
YolandaIolandaIolant
YorimJorim
YusteJust
YusufIussuf

Hem de dir que no s'arrepleguen en esta pàgina tots els noms que existixen.

Ara bé, estem disposats a afegir i posar el nom que tu ens digues.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>