> > Noms lletra X

Noms lletra X

Noms de persona castellà - valencià
NOMS LLETRA X
CASTELLÀ VALENCIÀ TAMBÉ POSSIBLE TAMBÉ POSSIBLE

Hem de dir que no s'arrepleguen en esta pàgina tots els noms que existixen.

Ara bé, estem disposats a afegir i posar el nom que tu ens digues.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>