> > Noms lletra U

Noms lletra U

Noms de persona castellà - valencià
NOMS LLETRA U
CASTELLÀ VALENCIÀ TAMBÉ POSSIBLE TAMBÉ POSSIBLE
UbaldescaUbaldesca
UbaldoUbald
UlisesUlisses
UlpianoUlpià
UlricoUlric
UnfredoHunfred
UrbanaUrbana
UrbanoUrbà
ÚrsulaÚrsula
UrsulinaUrsulina

Hem de dir que no s'arrepleguen en esta pàgina tots els noms que existixen.

Ara bé, estem disposats a afegir i posar el nom que tu ens digues.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>