> > Noms lletra N

Noms lletra N

Noms de persona castellà - valencià
NOMS LLETRA N
CASTELLÀ VALENCIÀ TAMBÉ POSSIBLE TAMBÉ POSSIBLE
NabucodonosorNabucodonosor
NachaNatxa
NachoNatxo
NadiaNàdia
NapoleónNapoleó
NarcisaNarcisa
NarcisoNarcís
NatachaNatatxa
NataliaNatàlia
NatiNativitat
NatividadNadalaNativitat
NayaraNaiara
NazarenoNatzaré
NazaretNatzaré
NazarioNazari
NélidaNèlida
NemesiaNemèsia
NemesioNemesi
NeptunoNeptú
NereaNerea
NereidaNereida
NereoNereu
NerónNeró
NéstorNèstor
NicanorNicanor
NicasioNicasi
NicoNicodemNicolauNicomedes
NicodemoNicodem
NicolásColàsNicolau
NicolasaColassaNicolaua
NicomedesNicomedes
NievesNeus
NinaNina
NinfaNimfa
NoéNoé
NoelNoel
NoeliaNoèlia
NoemíNoemí
NoraNora
NorbertoNorbert
NormaNorma
NuriaNúria

Hem de dir que no s'arrepleguen en esta pàgina tots els noms que existixen.

Ara bé, estem disposats a afegir i posar el nom que tu ens digues.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>