> > > Examen mitjà novembre 2016 (9h) de la JQCV

Examen mitjà novembre 2016 (9h) de la JQCV

En Examen mitjà de novembre 2016 (9h) de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià), pots realitzar l'examen del nivell mitjà de novembre del 2016 com si estigueres en la mateixa prova.

Perquè no trobes diferències amb l'examen real, la nostra pàgina www.practicavalenciano.es, estructura l'examen mitjà de la mateixa manera que els exàmens de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià), és a dir, tres respostes a triar una com verdadera. A més a més, amb la novetat del nostre sistema d'autoavaluació, pel qual l'usuari de la nostra pàgina, estudiant dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Exàmens JQCV), puga saber a l'instant la seua puntuació respecte al seu examen, en este cas, el nivell mitjà de la JQCV.

Ja que l'Examen mitjà de novembre 2016 (9h) de la JQCV (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià) conté les mateixes preguntes que l'examen real i en el mateix orde, t'aconsellem que utilitzes esta opció únicament quan hages practicat prou amb els nostres exercicis pràctics.

T'animem així, a l'estudi de les lliçons incloses en el nostre curs per a prendre confiança, eficàcia i aconseguir resoldre satisfactòriament l'examen mitjà de novembre 2016 de la JQCV.

Encertades: - Nota: 0

Encertades: - Nota: 0

Encertades: - Nota: 0

Encertades: - Nota: 0


Punxa i practica

@ 2008 - Todos los derechos reservados