> > Comprova dictat examen juny 2009 superior
traducir al castellano

Comprova dictat examen juny 2009 superior

Una vegada realitzat el dictat en valencià i no abans, que és aconsellable, comprova si el teu exercici o dictat està correcte.

Errors d'accentuació, errors de grafies, errors de puntuació, … tot compta en el dictat en valencià de la JQCV. Has de ser exahustiu en la correcció per a reconéixer els teus errors en la teua redacció del dictat en valencià.

La vostra web Practicavalenciano, espera que et resulte d'utilitat este comprovador del dictat en valencià de l'examen de la JQCV, i clar que sí, s'espera que la prova haja resultat tot un èxit.

Sempre que vullgues podràs tornar a realitzar el dictat d'examen de valencià de la JQCV, i a través del comprovador de dictat podràs anar detectant els avanços en la teua formació.

Quan va obrir els ulls es troba estirat damunt d'un banc del vestíbul, com si s'haguera despertat, vestit amb gavardina i gitat en un llit desconegut. Mirant cap amunt va veure el sostre altíssim i I'espai ample i obert. Tarda encara un instant a reprendre consciència del lloc, sense saber encara què feia en aquell banc, com hi havia arribat o què havia passat. Llavors va sentir el torbament i el dolor als genolls i a la mà, i una empleada de la consergeria li eixugava la sang de la cella amb aigua oxigenada i cotó en pèl.

Les dos xiques que adés havia vist besant-se li feien companyia agenollades una a cada banda del banc, i els ho va agrair amb un somriure apagat.

". mysql_error());} // Seleccionamos la tabla @mysql_select_db ("admin_prac", $conectar); @mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); ?>