> > La dièresi

La dièresi

La dièresi ( ¨ ) és un signe gràfic que es col·loca sobre les vocals i i u.

Dièresi en la i Dièresi en la u
( ï ) ( ü )

¿Quan es posa la dièresi?

A. Indica que la u dels grups qüe, qüi, güe i güi es pronuncien.

qüestió
pingüí

B. Indica que les vocals i , u no formen diftong ni amb la vocal anterior ni en la vocal següent.

raïm
reüll

C. Indica que la i en posició intervocàlica no forma diftong ni amb la vocal anterior ni amb la vocal anterior.

agraïa
constituïa

¿Quan no es posa la dièresi?

A. Quan la i, u ja porten accent gràfic segons les normes d’accentuació.

país
conduíem

B. En les formes d’infinitiu, gerundi, futur i condicional.

Infinitiu: disminuir
Gerundi: agraint
Futur: intuiré
Condicional: seduiria

C. En les paraules compostes formades amb els prefixos anti-, auto- co-, contra-, neo-, re-, pre-, semi-.

contraindicació
coincidir

D. En els sufixos –isme, -ista i en les terminacions –us, -um.

egoista
Màrius

Comentarios

Raquel
03-03-2017 - 16:23
La teoria està molt bé explicada, em falta exercicis per a practicar.
jo
16-11-2016 - 10:40
No hi ha cap errada, Lucía te raó l´infinitiu és reduir. El participi reduït si va amb dièresi i també algunes formes de la conujugació.
Lucía J
01-11-2016 - 19:10
Hola Marinax: no hi ha cap errada, ja que en l'infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs acabats en vocal + -ir no es posa dièresi. Aleshores, el infinitiu seria reduir.
Marinax
17-10-2016 - 21:43
Realmente creo que hay un fallo, ya que dice que no se pone diéresis ni en infinitius, ni en gerundis, etc. Creo recordar que "reduïr" si que llevaba, es una excepción?
Susi
15-10-2016 - 15:58
Molt bé

Publicar comentario


Autor:


Email: (No se imprimirá)


Mensaje:


Punxa i practica

@ 2008 - Todos los derechos reservados